Thu10232014

Last update%0:%10:%th %p

Font Size

Profile

Menu Style

Cpanel

Chi nhánh Công ty có tư cách pháp nhân không?

Tại điểm 2 mục II Phần C, 120/2003/TT-BTC:
- Đối với các Tổng công ty, Công ty có các cơ sở trực thuộc, việc kê khai thuế GTGT phải nộp thực hiện như sau:
+ Các cơ sở hạch toán độc lập và các cơ sở hạch toán phụ thuộc như Công ty, xí nghiệp, nhà máy, chi nhánh, cửa hàng có tư cách pháp nhân không đầy đủ, có con dấu và tài khoản tại ngân hàng trực tiếp bán hàng hóa, dịch vụ, phát sinh doanh thu phải kê khai, nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ tại địa phương nơi cơ sở kinh doanh đóng trụ sở.
+ Các cơ sở hạch toán phụ thuộc đóng trụ sở cùng địa phương (tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương) nơi có trụ sở chính của đơn vị cấp trên như Công ty, Tổng công ty thì Công ty, Tổng công ty thực hiện kê khai, nộp thuế tập trung thay cho các cơ sở hạch toán phụ thuộc. Nếu cơ sở hạch toán phụ thuộc là pháp nhân không đầy đủ, có con dấu, tài khoản tiền gửi ngân hàng, trực tiếp bán hàng hóa, dịch vụ, kê khai đầy đủ thuế GTGT đầu vào, đầu ra muốn kê khai nộp thuế riêng phải đăng ký nộp thuế, cấp mã số thuế phụ thuộc và sử dụng hóa đơn riêng.
Xin cho hỏi hiện nay có qui định nào của nhà nước cho chi nhánh của công ty tại các tỉnh khác được hạch toán độc lập hoàn toàn về thuế TNDN không ? Xin cảm ơn .

Hiện nay có rất nhiều người nhầm lẫn khái niệm TRỰC THUỘC VÀ PHỤ THUỘC. Ngay cả cơ quan thuế, cũng nhiều người nhầm lẫn về khái niệm này.


Điều 37 Luật Doanh Nghiệp, Điều 92 Luật Dân sự quy định Chi nhánh không phải là pháp nhân, thế nhưng cũng có một vài công văn của cơ quan thuế cho phép chi nhánh hạch toán độc lập. Một số văn bản khác của cơ quan thuế thì không cho.


Mô hình công ty mẹ con được quy định trong Điều 147 Luật DN là một trong những mô hình thể hiện mối quan hệ trực thuộc, nhưng độc lập.

Còn chi nhánh và công ty là mối quan hệ phụ thuộc. Đã phụ thuộc thì làm sao trở thành độc lập được! Có ý kiến cho rằng về pháp nhân thì chi nhánh là đơn vị phụ thuộc, nhưng vẫn có thể tổ chức hạch toán độc lập, nhưng điều này xem ra cũng không logique bởi vì chi nhánh nếu bị lỗ thì ai sẽ chịu trách nhiệm, chi nhánh nợ không trả được thì ai sẽ phải gánh trách nhiệm, ai sẽ phải "bơm vốn" tiếp nếu không phải là công ty. Về mặt lợi hại, thì "ép" cho chi nhánh hạch toán độc về phương diện thuế là 1 sai lầm, bởi vì thuế tại nơi đặt chi nhánh và thuế ở trụ sở chính đều có quyền kiểm tra Chi nhánh công ty bạn (Ly do Hợp nhất báo cáo tài chính). Do vậy rủi ro nhiều hơn, chứ chẳng có lợi gì.

Tổng cục thuế cũng có văn bản xác định vấn đề này, bạn hãy tham khảo dưới đây:


Bộ Tài chính                          Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Tổng cục thuế                         Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số 4548 TCT/CS                    Hà Nội, ngày 22 tháng 12 năm 2003
V/v xác định đơn vị hạch toán phụ thuộc, đơn vị hạch toán độc lập

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Thái Nguyên


Trả lời công văn số 299CT/TTr ngày 12 tháng 05 năm 2003 của Cục thuế tỉnh Thái Nguyên về việc xác định đơn vị hạch toán phụthuộc, đơn vị hạch toán độc lập thuộc công ty,Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:


1. Theo quy định tại Điều 11 Nghị định số 50/CP ngày 28tháng 08 năm 1996 của Chính phủ về việc thanh lập, tổ chức lại, giải thể và phá sản doanh nghiệp Nhà nước thì Tổng công ty, Công ty căn cứ vào tìnhhình tổ chức và hoạt động kinh doanh của đơn vị mình quyết định thành lậpcác đơn vị trực thuộc hạch toán hạch toán độc lập và đơn vị trực thuộchạch toán phụ thuộc báo sổ.


2. Tiêu chí xác định đơn vị hạch toán phụ thuộc báo sổ:


Tại điểm 4.1, Mục II Thông tư số 08 BKH/DN ngày 11 tháng06 năm 1997 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn thực hiện Nghị định số50/CP ngày 28 tháng 8 năm 1996 của Chính phủ về thành lập, tổ chức lại, giảithể và phá sản doanh nghiệp nhà nước và Nghị định số 38/CP ngày 28 tháng 4năm 1997 của Chính phủ về sửa đổi và bổ sung một số điều của

Nghị định số 50/CP: "Đơn vị kinh tế phụ thuộc của doanh nghiệp là các đơn vị cấp dưới trực tiếp của doanh nghiệp, hạch toán phụ thuộc vào doanh nghiệp, thực hiện những nhiệm vụ do doanh nghiệp giao, trong phạm vi ngành nghề kinh doanh đã ghi trong giấy chứng nhận ĐKKD của doanh nghiệp. Doanh nghiệp phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về mọi hoạt độngcủa đơn vị kinh tế phụ thuộc của mình".

Căn cứ theo các hướng dẫn nêu trên thì để xác địnhđơn vị hạch toán phụ thuộc báo sổ phải căn cứ vào:

+ Quyết định thành lập đơn vị hạch toán phụ thuộc củangười có thẩm quyền (Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công tyhoặc Giám đốc Công ty)
+ Điều lệ về tổ chức và hoạt động của đơn vị hạch toán phụ thuộc.
+ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh

3. Tiêu chí xác định đơn vị hạch toán độc lập:


Theo quy định tại Điều 1 Luật doanh nghiệp Nhà nước thì doanh nghiệp hạch toán độc lập phải có tư cách pháp nhân, có các quyền và nghĩa vụ dân sự, tự chịu trách nhiệm về toàn bộ hoạt động kinh doanh trongphạm vi số vốn do doanh nghiệp quản lý. Do vậy, để xác định đơn vị hạch toán độc lập thì phải căn cứ vào Quyết định thành lập doanh nghiệp độc lập.

Căn cứ theo các hướng dẫn nêu trên thì việc xác định Xí nghiệp khai thác than tại Thái nguyên hạch toán độc lập hay hạch toán báo sổ trực thuộc Công ty phải căn cứ và Quyết định thành lập của cấp có thẩmquyền; Điều lệ tổ chức hoạt động của Xí nghiệp và Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

Tổng cục thuế thông báo để Cục thuế được biết và thực hiện.


                                    KT. Tổng cục trưởng tổng cục thuế

                                           Phó Tổng cục trưởng
                                                Nguyễn Thị Cúc

Hiện nay có rất nhiều người nhầm lẫn khái niệm TRỰC THUỘC VÀ PHỤ THUỘC. Ngay cả cơ quan thuế, cũng nhiều người nhầm lẫn về khái niệm này. Điều 37 Luật Doanh Nghiệp, Điều 92 Luật Dân sự quy định Chi nhánh không phải là pháp nhân, thế nhưng cũng có một vài công văn của cơ quan thuế cho phép chi nhánh hạch toán độc lập. Một số văn bản khác của cơ quan thuế thì không cho. Mô hình công ty mẹ con được quy định trong Điều 147Luật DN là một trong những mô hình thể hiện mối quan hệ trực thuộc, nhưng độc lập. Còn chi nhánh và công ty là mối quan hệ phụ thuộc. Đã phụ thuộc thì làm sao trở thành độc lập được! Có ý kiến cho rằng về pháp nhân thì chi nhánh là đơn vị phụ thuộc, nhưng vẫn có thể tổ chức hạch toán độc lập, nhưng điều này xem ra cũng không logique bởi vì chi nhánh nếu bị lỗ thì ai sẽ chịu trách nhiệm, chi nhánh nợ không trả được thì ai sẽ phải gánh trách nhiệm, ai sẽ phải "bơm vốn" tiếp nếu không phải là công ty. Về mặt lợi hại, thì "ép" cho chi nhánh hạch toán độc về phương diện thuế là 1 sai lầm, bởi vì thuế tại nơi đặt chi nhánh và thuế ở trụ sở chính đều có quyền kiểm tra Chi nhánh công ty bạn (Ly do Hợp nhất báo cáo tài chính). Do vậy rủi ro nhiều hơn, chứ chẳng có lợi gì.

Tổng cục thuế cũng có văn bản xác định vấn đề này, bạn hãy tham khảo dưới đây:
Bộ Tài chính Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Tổng cục thuế Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số 4548 TCT/CS Hà Nội, ngày 22 tháng 12 năm 2003
V/v xác định đơn vị hạch toán phụ thuộc, đơn vị hạch toán độc lập
Kính gửi: Cục thuế tỉnh Thái Nguyên
Trả lời công văn số 299CT/TTr ngày 12 tháng 05 năm 2003của Cục thuế tỉnh Thái Nguyên về việc xác định đơn vị hạch toán phụthuộc, đơn vị hạch toán độc lập thuộc công ty,
Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:
1. Theo quy định tại Điều 11 Nghị định số 50/CP ngày 28tháng 08 năm 1996 của Chính phủ về việc thanh lập, tổ chức lại, giải thể vàphá sản doanh nghiệp Nhà nước thì Tổng công ty, Công ty căn cứ vào tìnhhình tổ chức và hoạt động kinh doanh của đơn vị mình quyết định thành lậpcác đơn vị trực thuộc hạch toán hạch toán độc lập và đơn vị trực thuộchạch toán phụ thuộc báo sổ.
2. Tiêu chí xác định đơn vị hạch toán phục thuộc báosổ:
Tại điểm 4.1, Mục II Thông tư số 08 BKH/DN ngày 11 tháng06 năm 1997 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn thực hiện Nghị định số50/CP ngày 28 tháng 8 năm 1996 của Chính phủ về thành lập, tổ chức lại, giảithể và phá sản doanh nghiệp nhà nước và Nghị định số 38/CP ngày 28 tháng 4năm 1997 của Chính phủ về sửa đổi và bổ sung một số điều của
Nghị định số 50/CP: "Đơn vị kinh tế phụ thuộc củadoanh nghiệp là các đơn vị cấp dưới trực tiếp của doanh nghiệp, hạch toánphụ thuộc vào doanh nghiệp, thực hiện những nhiệm vụ do doanh nghiệp giao, trongphạm vi ngành nghề kinh doanh đã ghi trong giấy chứng nhận ĐKKD của doanhnghiệp. Doanh nghiệp phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về mọi hoạt độngcủa đơn vị kinh tế phụ thuộc của mình".
Căn cứ theo các hướng dẫn nêu trên thì để xác địnhđơn vị hạch toán phụ thuộc báo sổ phải căn cứ vào:
+ Quyết định thành lập đơn vị hạch toán phụ thuộc củangười có thẩm quyền (Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công tyhoặc Giám đốc Công ty)
+ Điều lệ về tổ chức và hoạt động của đơn vị hạch toán phụ thuộc.
+ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh
3. Tiêu chí xác định đơn vị hạch toán độc lập:
Theo quy định tại Điều 1 Luật doanh nghiệp Nhà nước thìdoanh nghiệp hạch toán độc lập phải có tư cách pháp nhân, có các quyền vànghĩa vụ dân sự, tự chịu trách nhiệm về toàn bộ hoạt động kinh doanh trongphạm vi số vốn do doanh nghiệp quản lý. Do vậy, để xác định đơn vị hạchtoán độc lập thì phải căn cứ vào Quyết định thành lập doanh nghiệp độclập.
Căn cứ theo các hướng dẫn nêu trên thì việc xác địnhXí nghiệp khai thác than tại Thái nguyên hạch toán độc lập hay hạch toán báosổ trực thuộc Công ty phải căn cứ và Quyết định thành lập của cấp có thẩmquyền; Điều lệ tổ chức hoạt động của Xí nghiệp và Giấy chứng nhận đăngký kinh doanh.
Tổng cục thuế thông báo để Cục thuế được biết vàthực hiện.
KT. tổng cục trưởng tổng cục thuế
phó tổng cục trưởng
Nguyễn Thị Cúc

Dưới đây một văn bản gần nhất của Tổng cục thuế về vấn đề này:

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
                                       CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                                                Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 5435 /TCT-HT Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2007
V/v Chính sách thuế

                                                   Kính gửi: Công ty cổ phần Sài Gòn Hoả Xa

Trả lời công văn số 379/STJC-TCTK ngày 29/10/2007 của Công ty cổ phần Sài Gòn Hoả Xa hỏi về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN), Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại khoản 2 điều 37 Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005 quy định: "Chi nhánh là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, có nhiệm vụ thực hiện toàn bộ hoặc một phần chức năng của doanh nghiệp kể cả chức năng đại diện theo uỷ quyền. Ngành, nghề kinh doanh của chi nhánh phải phù hợp với ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp".


Tại điểm 1 mục III phần B Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 9/4/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế quy định:...


"1.2. Trường hợp người nộp thuế có đơn vị trực thuộc hạch toán độc lập thì đơn vị trực thuộc nộp hồ sơ khai thuế TNDN phát sinh tại đơn vị trực thuộc cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp đơn vị trực thuộc.


1.3. Trường hợp người nộp thuế có đơn vị trực thuộc nhưng hạch toán phụ thuộc thì đơn vị trực thuộc đó không phải nộp hồ sơ khai thuế TNDN,khi nộp hồ sơ khai thuế TNDN, người nộp thuế có trách nhiệm khai tập trung tại trụ sở chính cả phần phát sinh tại đơn vị trực thuộc".


Căn cứ quy định trên, trường hợp Chi nhánh là đơn vị phụ thuộc, không xác định được kết quả sản xuất kinh doanh thì Chi nhánh kê khai, nộp thuế TNDN. về Công ty và Công ty cổ phần Sài Gòn Hoả xa có nghĩa vụ kê khai, nộp thuế, quyết toán thuế TNDN phần kinh doanh của mình và của các Chi nhánh và các đơn vị hạch toán phụ thuộc tại cơ quan thuế nơi Công ty đóng trụ sở.


Tổng cục Thuế thông báo để Công ty cổ phần Sài Gòn Hoả Xa được biết./.


Nơi nhận:                                                              KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG

- Như trên;                                                            PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
- Cục Thuế TP Hồ Chí Minh;
- Vụ Pháp chế;
- Ban CS, PC, TTTĐ; Đã Ký
- Lưu: VT, HT (2b).                                                       Phạm Duy Khương