Tin ngành xây dựng
Tin chỉ đạo điều hành
Tập trung rà soát, đẩy nhanh tiến độ các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn Nghị định 46/2015/NĐ-CP về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng27/11/2015Sáng nay ngày 27/11/2015 tại Bộ Xây dựng đã diễn ra cuộc họp của Thứ trưởng Lê Quang Hùng với Cục Giám định về việc triển khai xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn Nghị định 46/2015/NĐ-CP của Chính phủ về Quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựngCông bố 73 danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng6/11/2015Ngày 30/10, Bộ Xây dựng đã ban hành Quyết định 1300/QĐ-BXD về việc Công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng theo quy định tại Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014, Luật Nhà ở số 65/2014/QH13 ngày 25/11/2014, Luật Kinh doanh bất động sản số 66/2014/QH13 ngày 25/11/2014. Cụ thể như sau:Bộ Xây dựng tổ chức thực hiện Ngày Pháp luật Việt Nam năm 201529/10/2015“Các đơn vị trực thuộc Bộ Xây dựng chủ động tổ chức tuyên truyền, quán triệt, phổ biến sâu rộng về vị trí, vai trò, nội dung, tinh thần của Hiến pháp năm 2013, Luật Tổ chức Quốc hội, Luật Tổ chức Chính phủ, Luật Tổ chức Tòa án nhân dân, Luật Tổ chức Viện Kiểm sát nhân dân, Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Luật Ngân sách nhà nước, Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Luật Doanh nghiệp, Luật Đầu tư, Luật Đấu thầu… pháp luật về cán bộ, công chức, viên chức, tiết kiệm, chống lãnh phí, các điều ước quốc tế mà Việt Nam là trọng tâm…” – Đó là nội dung của Công văn Bộ Xây dựng ngày 6/10/2015, gửi các đơn vị trực thộc Bộ về việc triển khai thực hiện Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (ngày 9/11, viết tắt là Ngày Pháp luật).
Thông tin doanh nghiệp
Tin hội đồng nghiệm thu nhà nước
Hỏi đáp

Quảng bá thông tin

Quảng bá thông tin

Tin tức thành Vinh Chợ nhà đất Vinh GRUUSOFT